Zarządzanie kontem


  logo  AF SEKO sp.z o.o.

   43-300 Bielsko-Biała
   ul. Bogusławskiego 17

   Tel:    33 8140101
   Fax:   33 8140071
  
http:   www.seko.com.pl

niedziela, luty 25, 2024

 Funkcjonalność usług hostingu
 

Serwery wirtualne: Funkcje

H0 – H4

P1 – P3

KP1 – KP3

WWW / FTP / Bazy SQL

 

Obsługa nielimitowanej liczby domen

TAK
TAK
 

Rejestracja własnej domeny

TAK
TAK
 

Transfer własnej domeny

TAK
TAK
 

Konto WWW z obsługą PHP i dostępem FTP

TAK
 
 

Bazy MySQL

TAK
 
 

Bazy PostgreSQL

TAK
 
 

Kopie bezpieczeństwa dla WWW za ostatnie

14 dni
 
 

Serwery DNS – dostęp do edycji rekordów

TAK
TAK
 

Bezpieczny protokół SSL

TAK
 
 

Obsługa skryptów PHP 7

TAK
 
 

Własne strony błędów

TAK
 
 

Cykliczne uruchamianie skryptów CRON

TAK
 
 

Panel administracyjny klienta

TAK
TAK
 

Bezpłatna pomoc techniczna

TAK
TAK
TAK

Statystyki

TAK
TAK
 

POCZTA

 

Dostęp do poczty poprzez www

TAK
TAK
TAK

Ochrona antywirusowa

TAK
TAK
TAK

Ochrona antyspamowa

TAK
TAK
TAK

Bezpieczna poczta (autoryzacja SMTP)

TAK
TAK
TAK

Bezpieczna poczta SSL

TAK
TAK
TAK

Nieograniczona liczba aliasów

TAK
TAK
TAK

Autoresponder (tryb wakacyjny)

TAK
TAK
TAK

Przekierowanie wiadomości

TAK
TAK
TAK

Pobieranie wiadomości poprzez POP3 z innych kont

TAK
TAK
TAK

Powiadamianie SMS – zależnie od usługi wykupionej u operatora komórkowego

TAK
TAK
TAK

Kopie bezpieczeństwa poczty za ostatnie

7 dni
7 dni
7 dni

Panel administracyjny do konta e-mail zintegrowany

TAK
TAK
TAK
 
 

Oprogramowanie systemowe na serwerach wirtualnych - informacje techniczne

 
Oprogramowanie
Wersja

System operacyjny

Linux Debian, 64 bit, Linux s57-www 2.6

Serwer Apache

2.4

Interpreter PHP

5.2 do 7.4

Informacja o konfiguracji PHP

Dostępna pod adresem:   http://www.seko.net.pl/phpinfo.php5

MySQL
5.7
PostgreSQL
8.4

Perl

5.10

Rozwiązania antyspamowe

Mechanizmy blokowania spamu, m. in. SpamAssassin, Czarne listy (Black Lists), Białe listy (White Lists), Szare listy (Greylisting), RBL, SPF

Obsługiwane protokoły

POP3, SMTP, IMAP, HTTP, FTP, również w wersjach szyfrowanych.

Port poczty wychodzącej

587 (zalecany), 25

 Specyfikacja usługi serwera wirtualnego

1.    „Usługa serwera wirtualnego” polega na oddaniu Klientowi do korzystania powierzchni dysku, dostępu do oprogramowania i mocy obliczeniowej serwera hostingowego, przyłączonego do sieci Internet, przy zachowaniu parametrów określonych w Umowie.

2.    Powierzchnia dysku serwera wirtualnego wykorzystana może być w szczególności na potrzeby udostępnienia w sieci Internet stron WWW lub korzystania z usług poczty elektronicznej lub umieszczenia tam baz danych w technologiach wynikających z umowy.

3.    Poprzez limit pojemności serwera wirtualnego rozumieć należy maksymalny rozmiar danych, które mogą być umieszczone przez Klienta na powierzchni dysku serwera wirtualnego. Dostawca hostingu może umożliwić przekroczenie udostępnionej powierzchni, wówczas powstaje obowiązek zapłaty za przekroczoną przestrzeń zgodnie z Cennikiem.

4.    Poprzez limit transferu danych rozumieć należy maksymalny, łączny rozmiar danych wysłanych serwera wirtualnego w okresie każdego miesiąca kalendarzowego. Naliczany jest wyłącznie ruch wychodzący. Informacja o aktualnie generowanym ruchu jest dostępna poprzez Panel Klienta. Dostawca hostingu może umożliwić przekroczenie objętego umową limitu. Przekroczenie objętego umową limitu rodzi konieczność dokonania opłaty za dodatkowy transfer wynikającej z Cennika.

5.    Jeśli limit transferu jest podany w stosunku rocznym, to przysługujący w każdym miesiącu kalendarzowym stanowi 1/12 limitu rocznego, określonego w umowie.

6.    Usługa poczty polega na udostępnieniu Klientowi możliwości utworzenia i korzystania z określonej liczby kont poczty elektronicznej.

7.    Rozmiar danych umieszczonych na kontach poczty elektronicznej oraz wielkość ich transferu, wliczane są do poziomu wykorzystania parametrów serwera wirtualnego.

8.    Dostawca hostingu zapewnia możliwość dostępu do poczty elektronicznej oraz udostępnia narzędzia niezbędne do samodzielnej konfiguracji Usługi za pośrednictwem Strony internetowej.

9.    Aktywacja przez Klienta usługi dodatkowej filtra antyspamowego, może skutkować blokowaniem niektórych wiadomości, niestanowiących spamu.

10.  Dostawca hostingu zastrzega sobie prawo do korzystania z globalnie wprowadzonych rozwiązań antywirusowych i antyspamowych, które mogą w szczególnych wypadkach ograniczyć możliwość przesłania lub odebrania korespondencji zakwalifikowanej przez to oprogramowanie jako niebezpieczna.

11.  Klient korzystając z usługi poczty na serwerze współdzielonym jest potencjalnie narażony na czasowe trudności, związane z ewentualnym wpisaniem serwera na tzw. „czarne listy”, co może mieć potencjalnie miejsce w związku z rozesłaniem niechcianej korespondencji przez jednego z użytkowników serwera współdzielonego.

12.  Klient korzystający z utrzymania innych zasobów na serwerze współdzielonym jest potencjalnie narażony na chwilowe zaburzenia w działaniu serwera, w tym ograniczenia wydajności, związane z aktywnością pozostałych Klientów współdzielących ten sam fizyczny serwer.


Parametry wydajnościowe

Parametr
Wartość
WWW
 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń HTTP
100
 Maksymalna liczba żądań HTTP w ciągu doby

 1 500 000 

 Maksymalny czas wykonywania skryptu PHP/CGI
180 s
 Maksymalna ilość pamięci na skrypt PHP/CGI
256 MB

 Maksymalny rozmiar danych przesyłanych w żądaniu POST

 64 MB

 Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego na serwer

 64 MB
 Liczba równoległych procesów
 8
FTP
 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń FTP
15

Bazy danych

 Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń do bazy danych

 50
 Maksymalny czas wykonywania zapytania
 30 s
 Maksymalny rozmiar bazy danych
 2 GB
Poczta

 Maksymalna liczba odbiorców w pojedynczej wiadomości

 500
 Maksymalny rozmiar wiadomości
 100 MB

Zadania cykliczne

 Maksymalna liczba jednocześnie wykonywanych zadań cron

 1

 Maksymalny czas procesora zajęty przez zadanie cron

 180 s

 Maksymalny rzeczywisty czas wykonywania zadania cron

 1 h

System plików

 Maksymalna liczba plików na serwerze

 1 000 000